'Betere prestatie in gezond kantoor'

14-09-2018 In een gezond kantoor presteren medewerkers beter, want een gezonde werkplek levert een positieve bijdrage aan het welzijn, het prestatievermogen en de gezondheid van medewerkers. Dat kan wel 10 procent aan productiviteit schelen, aldus onderzoek van de Universiteit van Twente en CBRE.

Het onderzoek zoomde in op de relatie tussen aandacht voor gezondheid en welzijn op de werkvloer en de effectiviteit van de medewerker. Uit de experimenten blijkt dat mensen beduidend beter functioneren en presteren in een gezond kantoor. Daarnaast gaven deze werknemers aan zich gelukkiger, energieker en gezonder te voelen in een gezonde en inspirerende werkomgeving.

Maatregelen
De onderzoekers pakten iedere maand één van vijf verschillende elementen in de kantooromgeving aan. Ze plaatste meer planten, installeerden de juiste verlichting, zorgden voor een groter aanbod van gezonde voeding, en besteedden meer aandacht aan een gezonde mentale balans (bijvoorbeeld door middel van yoga, meditatie of massage). Ook stimuleerden zij lichamelijke beweging bij de kantoorbewoners.

Minder ziekteverzuim, minder burn-outs, minder verloopM
Alle doorgevoerde veranderingen in de werkomgeving hadden een positief effect op het welzijn van de werknemers. “Gezond kunnen leven op kantoor geeft hen een goed gevoel en dit blijkt van positieve invloed te zijn op hun effectiviteit. De werkomgeving aanpassen is ook nog eens een slimme zakelijke investering. De introductie van een gezond kantoor kan zorgen voor een drastische daling in de hoge kosten van ziekteverzuim, burn-outs en hoog personeelsverloop”, stelt CBRE. Soms verdwijnen die kosten zelfs helemaal.

Bron: www.arbo-online.nl


Een internationale norm voor kantoortuinen

Er is een internationaal vastgestelde methode voor het meten van de spraakoverdrachtindex (speech transmission index: STI). Een STI ligt tussen 0,00 (niet verstaanbaar) en 1,00 (perfect verstaanbaar). Dit staat in de norm NEN-EN-ISO 3382 ’Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen’. Met deze norm kan ook de ‘afleidingsafstand’ (distraction distance) en de ‘privacyafstand’ (privacy distance) worden bepaald en verbeterd.

Invloedsfactoren geluidsoverlast

De afmetingen van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn van uiteraard van belang. Bij kantoren kan de akoestiek (en hinder) worden beïnvloed door de juiste plaats van individuele en groepswerkplekken. Maar ook door kantoormeubelen, achtergrondgeluid (ventilatiesystemen, radio), door afscherming van apparatuur en door materiaalkeuze.

Voor wie?

NEN-EN-ISO 3382-3 gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten en is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers. Zij kunnen met deze norm eisen aan het geluid stellen en vergelijken met andere situaties. Uiteraard is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren.

Meer informatie

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Wilt u meer informatie over de commissie of deelnemen hieraan, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen. E-mail: iv@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 3382-1:2009 en

Akoestiek - Meting van ruimte akoestische parameters - Deel 1: Voorstellingsruimten

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 3382-2:2008 en

Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 2: Nagalmtijd in gewone ruimtes

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 3382-3:2012 en

Akoestiek - Meting van ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken