Bewust veilig werken met de Veiligheidsladder

28-06-2017 NEN is sinds 1 juli 2016 beheerder van de Veiligheidsladder, een beoordelingsmethode die bedrijven en hun leveranciers stimuleert om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten.

De Veiligheidsladder geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

Nieuwe beheerder
ProRail heeft de ladder ontwikkeld voor toepassing bij aanbestedingen, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, was ProRail niet langer de logische beheerder. Met de overdracht naar NEN heeft het systeem de ruimte gekregen om te verbreden naar andere sectoren en bedrijven binnen en buiten Nederland.

Pilot
Voor de verbreding naar nieuwe sectoren zijn concrete stappen gezet bij de elektriciteitsnetwerk beheerders. TenneT heeft in 2016 besloten de Veiligheidsladder toe te gaan passen in de samenwerking met haar leveranciers, als instrument om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren. TenneT specificeert het te behalen niveau van de veiligheidscultuur aan de leveranciers in de verschillende aanbestedings- en performance fases van de samenwerkingsovereenkomst. In de pilot wordt een aantal aanvullende “producten” getoetst, waarbij de bestaande instrumenten van de Veiligheidsladder op een andere manier worden ingezet. Na afloop van de pilot vindt een analyse en eindbeschouwing plaats om te beslissen of en in welke vorm de aanvullingen aan het handboek worden toegevoegd.

Over de Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. De treden vormen een schaal van een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en ketengerichte houding op trede 5. Het systeem is zo ontworpen dat het toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Meer informatie over de Veiligheidsladder is te vinden op: www.veiligheidsladder.org.Eerder door u bekeken