Bijna alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

19-12-2019 De Inspectie SZW gaat veel meer Brzo-bedrijven bezoeken in 2020. Was dat aantal de afgelopen jaren ongeveer 60 procent, in het komende jaar kunnen bijna alle Brzo-bedrijven een inspectie verwachten.

Er zijn in Nederland rond de 400 bedrijven die te maken hebben met de Brzo 2015. Dat is de Nederlandse wetgeving van de Europese Seveso III-richtlijn. Die 400 bedrijven hebben een vergunning om te werken met gevaarlijke stoffen. De diversiteit onder Brzo-bedrijven is groot.


Er is complexe chemische industrie, maar er zijn ook relatief eenvoudige transport- en opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

Speerpunten
De Inspectie SZW gaat in 2020 op drie thema’s in het bijzonder controleren:
- gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones;
- veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud);
- is het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date?

Ook scherpt de Inspectie SZW het toezicht aan op blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Het doel daarvan is dat bedrijven niet alleen focussen op de procesveiligheidsrisico’s, maar ook de (chronische) blootstelling beter beheersen. Ook controleert de Inspectie op het opstellen van een R&IE door BRZO-bedrijven.

Bron: Min. SZW

PGS trainingen bij NEN

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Door NEN wordt de training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gegeven en 10 maart is de eerst volgende datum waar u voor in kunt schrijven. Kijkt u hier voor meer informatie.

Meer over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vindt u op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken