Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting

15-08-2016 (Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57 procent; in 2015 was dat gedaald naar 19 procent. De situatie is daarmee volgens de Inspectie duidelijk verbeterd.

Fysieke belasting zorgt vaak voor arbeidsongeschiktheid in de bouw. Daarom heeft dit onderwerp en de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt, maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. De betrokken branches en doelgroepen zijn ieder jaar geïnformeerd over de regels van fysieke belasting en over de inspecties.

Goed bezig
De dalende cijfers betekenen volgens de Inspectie dat een juiste interventiemix van overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en handhaving waar nodig van groot belang zijn. Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche, aldus de Inspectie.

Normen
Meer weten over fysieke belasting? Kijk ook eens naar ISO/TR 12295. Dit document helpt gebruikers van ISO 11228 over handmatige bediening, en ISO 11226 over werkhoudingen.

Bron: www.inspectieszw.nl

Norm voor het in kaart brengen fysieke belasting

In NPR-ISO/TR 12295 zijn een quick assessment en key questions opgenomen waarmee eenvoudig in kaart is te brengen of er sprake is van een te hoge fysieke belasting tijdens het werk. Het is een handvat om de belasting tijdens duwen/trekken, tillen/dragen en repeterende bewegingen inzichtelijk te maken. Dit Technical Report is een praktijkrichtlijn die het gebruik van de ISO 11228-reeks vereenvoudigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, via arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!