Brochure over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk

13-01-2020 Het gebruik van digitale technologieën kan leiden tot andere manieren van werken en andere werkplekken. Wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers? OSHA heeft er een brochure over gemaakt.

De brochure van EU-OSHA bevat een overzicht van het huidige werk op het gebied van digitalisering en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid op het werk. In de brochure wordt ook beschreven hoe de mogelijke negatieve gevolgen van de digitalisering voor veiligheid en gezondheid op het werk zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Ook wordt er aangegeven hoe digitale technologieën de preventie op de werkplek kunnen verbeteren.

Brochure vindt u hier www.osha.europa.eu

De digitalisering verandert de arbeidswereld snel. EU-OSHA wil met zijn onderzoeksprogramma beleidsmakers, onderzoekers en werkplaatsen voorzien van betrouwbare informatie over het potentiële effect ervan op veiligheid en gezondheid op het werk, zodat zij tijdige en doeltreffende maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Bron: Arboportaal

Meer informatie
Wilt u mee praten over de normen? Neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken