Campagne fysieke belasting hard nodig

15-01-2019 Inspectie SZW start een campagne om de fysieke belasting in diverse bedrijfstakken terug te dringen. Dit doet SZW met extra gerichte controles, maar ook door te wijzen op goede voorbeelden.

Ook in zorginstellingen is de fysieke belasting van de werknemers hoog. Met name rug- en schouderklachten komen veel voor. Dit bleek uit een monitor van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Vooral in de thuiszorg en in verpleeghuizen hebben werknemers vaker rugklachten. De helft had ten minste één keer per jaar last van rugklachten. Opvallend is het verzuim door rugklachten toch afgenomen. Dat ging van 6 procent in 2003 naar 2,6 procent in 2015.

Praktijkcases zorginstellingen over aanpak tillen en dragen
In de monitor van A+O VVT zijn gegevens gebruikt uit de TilThermometer en de RisicoRadar. Dit zijn instrumenten uit de Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Uit die gegevens blijkt dat vooral tillen en dragen rugklachten veroorzaken.

Het is de taak van de werkgever om de risico’s van fysieke belasting weg te nemen of in elk geval te beperken. Dat kan hij op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door hun hulpmiddelen zoals tilsystemen ter beschikking te stellen. Maar ook door ze door ergocoaches te laten trainen in tilvaardigheden.

In de Campagne fysieke belasting laat Inspectie SZW zien hoe vier zorginstellingen dit in de praktijk aanpakten.

Bron: Arbo OnlineLees ook:

Zo staat het met normen voor fysieke belasting

12-12-2017 Europees en mondiaal werken belanghebbenden aan de ontwikkeling en herziening van normen voor ergonomie, en fysieke belasting in het bijzonder. Dit artikel geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Lees meer

Aanpak fysieke belasting bij Philadelphia succesvol

13-12-2018 Bij zorgorganisatie Philadelphia is het ziekteverzuim bijzonder laag. En de zorgorganisatie is ook nog een aantrekkelijker werkgever geworden. Hoe is ze dat gelukt? Geert Bos en Alfred Vriezekolk vinden beleid om fysieke belasting te bepreken onmisbaar.

Lees meerNormenserie voor handmatig verplaatsen van lasten

NEN-ISO 11228-1:2003 en - Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Tillen en dragen
NEN-ISO 11228-2:2007 en - Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Duwen en trekken
NEN-ISO 11228-3:2007-11 en - Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Deel 3: Hoog frequent hanteren bij een lage belasting

Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen contact op met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken