Controles gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

31-01-2014 De Inspectie SZW inspecteert vanaf februari veel bedrijven. Inspecteurs bekijken de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

Te veel werknemers hebben nog te maken met arbeidsrisico's. De wet is echter duidelijk: de werkgever moet zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en die risico's met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.Wet naleven

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de wet naleven. De Inspectie richt zich daarbij vooral op de grootste arbeidsrisico's, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans op een ongeval bij het werken aan machines of door onveilige arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld aanrijdgevaar, onveilig werken op hoogte). Deze risico's zijn hoog bij bedrijven in de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber. Daarom inspecteert de Inspectie SZW vanaf februari bedrijven uit deze sectoren. Er worden bedrijven bezocht die al geruime tijd geen inspectie hebben gehad maar ook bedrijven die recent al eens zijn geïnspecteerd. Constateert de inspecteur nu weer gebreken? Dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen. Kijk voor alle boetes en sancties op www.zelfinspectie.nl/boetesensancties

Voor meer informatie over veilig werken met machines is sinds 1 februari een digitale publicatie beschikbaar op www.inspectieszw.nl/veiligwerkenmetmachines.

Bron: Inspectieszw.nl

Eerder door u bekeken