Denk mee over herziening NPR duurzame inzetbaarheid

28-08-2015 Duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland heeft als thema de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Steeds meer organisaties vragen zich af hoe zij er concreet mee aan de slag kunnen. Daartoe zijn er talrijke initiatieven. Veel daarvan zijn gebaseerd op het uitwisselen van ervaringen. Maar wat is de gemeenschappelijke deler? Hoe creëer je houvast?

NEN heeft daartoe twee instrumenten ontwikkeld: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6070 ‘sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ en de bijbehorende webtool. In NPR 6070 vinden organisaties richtlijnen om invulling te geven aan de vier dimensies van duurzame inzetbaarheid: integratie van duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid, inhoud en functie, functionele geschiktheid van medewerkers en vitaliteit van medewerkers. Met de op NPR 6070 gebaseerde webtool kunnen bedrijven een zelf-assessment afleggen, waarmee zij demonstreren hoe zij duurzame inzetbaarheid hebben verankerd in hun organisatiebeleid.

Herziening

De normdocumenten die NEN publiceert, bieden een op consensus gebaseerde stand van kennis. De huidige NPR stamt alweer uit 2010. Om de publicaties actueel te houden herziet NEN zijn documenten één keer in de vijf jaar. Daarom zal dit najaar een projectgroep de huidige stand van kennis over duurzame inzetbaarheid in NPR 6070 verwerken. Uiteraard zal de kennis aansluitend ook worden ingepast in de bijbehorende webtool.

Denk mee

De documenten van NEN zijn een weergave van de op consensus gebaseerde stand van kennis van de stakeholders op een thema. Daarom vragen wij u als expert of belanghebbende om mee te denken over en mee te werken aan de norm voor duurzame inzetbaarheid.

Bijeenkomst
Dit najaar houdt NEN een informatiebijeenkomst over duurzame inzetbaarheid en de revisie van NPR 6070. Tijdens deze bijeenkomst komt u alles te weten over het proces en de manieren waarop u kunt deelnemen aan het project. Aansprekende praktijkcases worden gedeeld met de deelnemers en biedt het evenement een perfecte gelegenheid om te netwerken. Binnenkort maken wij de datum en meer informatie bekend, onder andere op onze website. Heeft u in de tussentijd vragen dan kunt u contact opnemen met industrieveiligheid@nen.nl, telefoon (015) 2690 180.

Eerder door u bekeken