Denk mee over omzetting OHSAS 18001 in ISO-norm

02-08-2013 OHSAS 18001 'Arbomanagementsystemen – Eisen' wordt omgezet in een ISO-norm. In oktober 2013 komt de internationale projectgroep 'Occupational health and safety management systems - Requirements' voor het eerst bij elkaar.

Via de NEN normcommissie kunt u vanuit Nederland actief invloed uitoefenen op de ISO-norm.

OHSAS 18001 is succesvol, zo bleek onlangs tijdens een rondvraag onder bedrijven. Van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties in Nederland geeft 81 procent aan dat het inzicht in arbogevaren en risico’s is verbeterd nadat zij OHSAS 18001 hebben ingevoerd. Het is voor bedrijven die ermee te maken hebben dus voordelig om actief invloed te kunnen uitoefenen op de toekomstige ISO norm. Gelukkig kan dat.

HLS - ‘High Level Structure’

De nieuwe ISO-norm moet aansluiten bij de zogenaamde High Level Structure (HLS), een standaard template die ISO heeft ontwikkeld voor managementnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren. De revisie van OHSAS 18001 tot een ISO-norm zal naar verwachting twee tot drie jaar duren.

Normcommissie

Voor deelname aan de normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd. Alle partijen die belang hebben bij de norm kunnen lid worden van de normcommissie. Voor deelname aan de normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Door deel te nemen aan de normcommissie kan:

  • Invloed worden uitgeoefend op de inhoud van de toekomstige ISO-norm;
  • Bedrijfsmatig worden voorgesorteerd op de toekomstige ISO-norm;
  • Kennis worden vergroot door kennisuitwisseling in de normcommissie;
  • Kennis worden opgedaan over de achtergrond en interpretatie van de toekomstige ISO-norm (voordeel bij bijvoorbeeld certificatie);
  • Worden genetwerkt met andere belanghebbende partijen.


De oprichtingsvergadering van de Nederlandse normcommissie is op donderdag 5 september 2013 bij NEN in Delft.

Meld u aan bij NEN Arbeid via arbeid@nen.nl.Norm

OHSAS 18001:2007 nl

OHSAS 18001 - Arbomanagementsystemen - Eisen

Bevat eisen voor een arbo-managementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico's kan beheersen en de prestaties van het systeem kan verbeteren. Er worden geen specifieke criteria voor arbo-prestaties gegeven, noch worden gedetailleerde specificat...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie of deelnemen?

Voor meer informatie of lidmaatschap aan de normcommissie kunt u contact opnemen met:

Mirjam van der Gugten

(015) 2 690 357

arbeid@nen.nl

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!