Derde Week van de RI&E

03-05-2017 De derde Week van de RI&E vindt van 12-16 juni plaats. Veilig en gezond werken staat dan centraal, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs houden speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om actief aan de slag te gaan met de RI&E.

Een gezonde en veilige werkplek ondersteunt drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Veel ondernemers zien vooral de kosten, maar er zijn ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Succes
De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Bekijk het volledige programma van de Week van de RI&E op www.weekvanderie.nl.

Bron: www.arboportaal.nl

Eerder door u bekeken