Discussie blusdekens onderstreept belang van normen

03-03-2014 Onduidelijkheid over de kwaliteit van blusdekens haalde onlangs de landelijke media. Aanleiding genoeg om nog eens scherp naar de norm voor deze consumentenproducten bij uitstek te kijken. Wim Kwakkenbos, voorzitter van de NEN-commissie waaronder blusdekens vallen, licht één en ander toe. "Je mag van een consument niet verwachten dat hij zich in de veiligheid van een product verdiept. Een blik op het normlogo moet hem garantie geven."

De "blusdeken kwestie" onderstreept maar weer eens het belang van goede normering in het economisch verkeer. Leveranciers willen dolgraag goede en betrouwbare producten op de markt brengen, maar alleen met een goede en betrouwbare norm kunnen ze dat met zekerheid doen.

Voor een "level playing field", met gezonde en eerlijke concurrentie, is een goede norm in combinatie met het juiste markttoezicht noodzakelijk. En voor blusdekens is de norm momenteel nog niet goed, zo zegt Wim Kwakkenbos.

Problemen

Met de huidige norm zijn enkele problemen, stelt Kwakkenbos. "De norm gaat uit van een ronde frituurpan. Die kom je eigenlijk nergens meer tegen. De meeste pannen zijn rechthoekig en hebben een uistekende greep aan het frituurmandje. Verder is er onvoldoende veiligheidsmarge tussen de testomvang en de omvang van de tegenwoordige consumentenfrituurpannen. Dat ligt overigens niet aan de norm, maar aan de snelle ontwikkeling van frituurpannen de afgelopen jaren.

Testmethodes

Voorts zijn de testen uit de norm voorgeschreven voor frituurbranden, terwijl blusdekens juist voor andere zaken geschikter zijn, zoals kledingbranden en dergelijke. Tot slot is gebleken dat de testresultaten tussen de verschillende laboratoria verschillen." Dat laatste is frappant, zeker gezien het feit dat alle laboratoria de testmethode uit de norm gebruiken. "Schijnbaar zijn er toch nog zaken die de uitkomsten kunnen beïnvloeden", denkt Kwakkenbos.

"De norm laat bijvoorbeeld ruimte wat betreft de wijze waarop de deken op de brand wordt gelegd. Of over de wijze van ventilatie, of over het soort bak waarin de test plaatsvindt. Dat soort zaken kan de uitkomsten van een test beïnvloeden, maar we weten dat simpelweg nog niet." Het is echter niet aan NEN om deze zaak te onderzoeken, zegt Kwakkenbos. "We zijn geen onderzoeksbureau. We hebben aan CEN onze opmerkingen en wensen doorgegeven die voor de nieuwe norm zouden moeten gelden, maar meer kunnen we niet doen. Bovendien zitten de testlaboratoria niet in Nederland. Dat zou het iets gemakkelijker hebben gemaakt."

Toezicht

Kwakkenbos vindt het ook jammer dat er eigenlijk geen doorlopend toezicht is op de kwaliteit van geïmporteerde blusdekens, zoals dat wel voor bijvoorbeeld brandblussers en brandslanghaspels het geval is. "Dit is echter een tekortkoming die door de overheid samen met leveranciers opgelost moet worden. De rol van NEN beperkt zich op dit punt tot het beschrijven van het vereiste kwaliteitsniveau en reproduceerbare testmethoden."

Onderzoek

CEN is intussen aan de slag gegaan met een vergelijkend onderzoek tussen de laboratoria die blusdekens testen. "Dat zal eind dit jaar klaar zijn. De herziening van de norm zal daar hopelijk snel achteraan komen."

Wat moet consument doen?

Tot de herziening kunnen consumenten via het label op hun blusdeken controleren of die aan de eisen voldoet. "Er moet EN 1869 op staan", aldus Kwakkenbos. "Andere controle op kwaliteit is niet mogelijk voor een consument. Hij moet ervan uitgaan dat de leverancier dan ook daadwerkelijk de deken volgens de norm heeft geleverd. Zelf voelen of uitvouwen heeft geen zin."

Commissie Brandweeruitrusting

Wilt u meer weten over het werk van de commissie? Bekijk het commissieplan of neem contact op met Stepanie Jansen via arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken