Draagbare brandweerladder redt levens

03-06-2013 De brandweer heeft afgelopen zondag zes woningen in een flatgebouw in Katwijk ontruimd wegens een felle keukenbrand in een flat in Katwijk.

De bewoners van één woning moesten van het balkon worden gered met een ladder, omdat zij door de rook het trappenhuis niet meer konden gebruiken. Voor de evacuatie van personen maakt de brandweer gebruik van speciale ladders. Om ervoor te zorgen dat de evacuatie veilig verloopt, moeten deze ladders voldoen aan een norm.

Draagbare ladders bij de brandweer moeten voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1147 ‘Draagbare ladders voor de brandweer’. Deze norm beschrijft de veiligheidseisen, testmethodes en prestatie-eisen voor deze ladders. Draagbare brandweerladders zijn specifiek gebouwd voor een zwaardere belasting, en zijn dan ook geschikt om met twee – soms drie – personen gelijktijdig te betreden.

De norm geeft termen en definities voor de ladder, de verschillende types ladder worden weergegeven in een tabel waarbij ook staat hoeveel personen erop kunnen en waarvoor die gebruikt mag worden (het kan alleen voor toegang zijn, of voor zowel toegang alsook voor redding). Daarnaast worden er eisen gesteld aan de afmetingen en massa.

Tijdens de ontwikkeling van deze norm is erkend dat het operationele gebruik van de draagbare ladders varieert binnen Europa. Niet-draagbare ladders voor de brandweer zijn niet opgenomen in deze norm.

Normcommissie

In een normcommissie worden de afspraken vastgelegd in een norm door de deelnemende partijen uit de markt. Voor deze norm is de commissie ‘Brandweeruitrusting’ verantwoordelijk. De normcommissie valt onder de Beleidscommissie ‘Arbeid’ en bewaakt de Nederlandse normen voor brandweeruitrusting.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, consultant Arbeid, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl.

Eerder door u bekeken