Dure lawaaimeting onnodig

27-02-2015 Bijna iedereen in de metaal komt in aanraking met schadelijk geluid. Lawaaidoofheid is onomkeerbaar. Reden voor 5xbeter om in actie te komen. Er zijn overigens ook in de NEN normshop uitstekende normen om de juiste keuze voor gehoorbescherming te maken.

5xbeter is het samenwerkingsverband van de Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro. Om gehoorschade door lawaai terug te dringen, lanceert 5xbeter de vernieuwde Verbetercheck Schadelijk geluid.

Arbocatalogus

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te controleren of de hoeveelheid geluid op de werkvloer kan leiden tot gehoorbeschadiging. De Verbetercheck Schadelijk geluid is gebaseerd op een grote hoeveelheid metingen die zijn uitgevoerd in de metaal, waardoor kostbare metingen niet meer nodig zijn. De Verbetercheck Schadelijk geluid is de vertaling van de door sociale partners overeengekomen Arbocatalogus, die is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Bron: Arbo online

Norm voor gehoorbeschermers
Wilt u meer weten over gehoorbescherming? Kijk dan eens in de normshop naar NEN-EN 458. In deze praktijkrichtlijn vindt u aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van gehoorbeschermers.

Meer informatie over PBM

Wilt u meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen? Kijkt u dan op www.nen.nl/pbm

Eerder door u bekeken