Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Dat laatste betekent dat ook assessments gaan veranderen. Er wordt niet alleen gekeken nara iemands kennis en ervaring, maar ook naar de betreffende persoonlijkheid. Om meer kwaliteit en duidelijkheid te bieden, heeft een aantal marktpartijen op het gebied van assessment, in samenwerking met NEN, NEN-ISO 10667-1 en NEN-ISO 10667-2 ontwikkeld. Deze normen hebben betrekking op de procedures om mensen te beoordelen op hun geschiktheid voor bepaalde functies en werkzaamheden.

Assessment verandert
De internationale normen zijn bedoeld voor klanten en dienstverleners die samenwerken aan de waarborging van een effectievere levering van assessmentsdiensten. “Het biedt werkgevers maar ook kandidaten de zekerheid dat aan alle voorwaarden voor een goed assessment kan worden voldaan”, vertelt NEN-consultant Stephanie Jansen. Organisaties zullen, als zij samenwerken met assessmentsbureaus die werken volgens deze normen, effectiever gebruik kunnen maken van assessments en betere wervingsbeslissingen kunnen nemen. Ook biedt het hen de mogelijkheid het potentieel en het welzijn van de medewerkers en de medewerker-organisatierelatie te verbeteren. Kandidaten zijn er bovendien van verzekerd dat zij een gestandaardiseerde, geschikte en eerlijke beoordeling krijgen.

Normen
Op HRM-gebied excellerende bedrijven zullen excellerende werknemers aantrekken. Zij beschikken weliswaar niet over de mogelijkheid om een assessment van een bedrijf aan te vragen. Maar als het gaat om het beoordelen van Human Resource Management van organisaties kunnen zij wel afgaan op het oordeel van een onafhankelijke instantie. NEN publiceerde in september 2016 de eerste NEN-ISO-normen op het gebied van HRM. Een van de partijen die het afgelopen jaar nauw betrokken was bij de ontwikkeling van deze normen is Top Employers Institute. Deze organisatie, die certificeert in meer dan honderd landen, ontwikkelde ruim tien jaar geleden een keurmerk voor bedrijven.

Aantonen
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het certificaat moeten aantoonbaar bovengemiddeld presteren op het gebied van HRM. “Het bieden van opleidings-, ontwikkelings- en carrièremogelijkheden, een duidelijke toekomstvisie, talentscouting en -ontwikkeling, het registreren van competenties en het periodiek bespreken van ambities en persoonlijke ontwikkelingsplannen vormen de basis van goed Human Resource Management”, stelt directielid Hans Rothweiler, wereldwijd verantwoordelijk voor de Top Employer-certificering. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Veel organisaties kijken nog te weinig naar de mogelijkheden en ambities van hun medewerkers. Dat iemand goed of zelfs uitstekend presteert in zijn huidige functie wil niet zeggen dat hij daarmee, op de korte of langere termijn, ook echt tevreden is. En zelfs als dat wel het geval is, is het mogelijk dat hij op termijn in een andere functie nog veel beter presteert. Daarom is het belangrijk om regelmatig de ambitie van het bedrijf te communiceren met de medewerkers en de medewerkers te vragen wat hun ambities zijn. Wat op dit moment wellicht nog geen perfecte match is, kan dat in de toekomst wel worden.

Certificering biedt meerwaarde
Rothweiler verwacht dat huidige en zeker toekomstige medewerkers waarde hechten aan de kwaliteitsgarantie die de normen bieden. “Medewerkers kunnen blijvend meerwaarde bieden aan bedrijven. Maar dat is alleen mogelijk als bedrijven ook blijvend een meerwaarde bieden aan hun medewerkers.”


Bron: Pulse Media Group
Het artikel is een samenvatting van 'Matchen van wederzijdse ambities' uit de uitgave 'HR-strategieën en Pensioen'. Download het hele artikel:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u deelnemen in de normcommissie, kunt u contact opnemen met Robby Veders via iv@nen.nl

Eerder door u bekeken