Duurzame inzetbaarheid nog steeds onduidelijk

02-04-2015 Hoewel het begrip duurzame inzetbaarheid lang en breed is onderkend in Nederland, is het voor veel organisaties nog steeds onduidelijk hoe zij ermee om moeten gaan.

Dat is één van de conclusies uit het nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2015 van het onafhankelijk Platform Duurzame Inzetbaarheid.

Bij veel organisaties is de wil om iets te doen met duurzame inzetbaarheid wel aanwezig, maar door een gebrek aan gevoel van urgentie is het beleid veelal ad hoc en weinig integraal. Slechts één op de tien organisaties is er actief mee bezig. Om duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven richten organisaties zich vaak op het gezondheidsaspect.

Dat is echter slechts een deel van het verhaal. Door vergrijzing, ontgroening en mondiale concurrentiedruk staan steeds meer organisaties te springen om nieuwe mensen met goede opleiding en ervaring. Het strategische aspect van duurzame inzetbaarheid is dan ook veel meer te vinden in thema’s als langer en anders werken en juist met die aspecten weten organisaties zich slecht raad.

De HRM-normcommissie van NEN zet zich in om organisaties van tools te voorzien, waarmee zij een integrale visie op duurzame inzetbaarheid kunnen ontwikkelen. Met de geheel vernieuwde Webtool duurzame inzetbaarheid kunnen bedrijven hun blinde vlekken opsporen en alle aandachtsterreinen in kaart brengen. De webtool is gebaseerd op de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

Daarnaast houdt de HRM-normcommissie zich bezig met de ontwikkeling van een internationale ISO-norm voor duurzame inzetbaarheid. Deze norm zorgt voor internationale acceptatie en implementatie, waardoor het ook voor Nederlandse organisaties die over grenzen heen werken een stuk makkelijker wordt om een op duurzame inzetbaarheid gericht organisatiebeleid door te voeren.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Robby Veders, telefoon: (015) 2 690 180 of via e-mail industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken