'Duwen en trekken: hoog risico op schouderklachten'

08-10-2014 Duwen en trekken tijdens het werk vergroot de kans op schouderklachten. Dat beweert althans een recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers. Voor klachten aan de hand, pols, onderarm, elleboog of bovenarm was onvoldoende of tegenstrijdig bewijs.

In Nederland zijn schouderklachten na rug- en nekklachten de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. De puntprevalentie bedraagt 21% (RIVM rapport 266807002). Het verhoogde risico op schouderklachten in de twee Nederlandse studies varieerde tussen 2 en 5.

bron: www.beroepsziekten.nl

Normen voor tillen, duwen en trekken

De eisen voor tillen, duwen en trekken of wel handmatig verplaatsen van lasten worden beschreven in de NEN-ISO 11228-serie. Ook wordt menselijke fysieke belasting beschreven in Europese normen, hiervoor kunt u de serie NEN-EN 1005 raadplegen.

Bekijk ook ISO 11226 en ISO/TR 12295 als hulpmiddel voor het evalueren van de werkhoudingen met behulp van ‘Key questions’ en een ‘quick assessment’.

Meer informatie over de normen en commissie

Heeft u vragen over Ergonomische normen of wilt u deelnemen in de commissie, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen, email: arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken