Ebola maakt van PBM zaak van leven of dood

21-10-2014 Dat goede beschermingsmiddelen levensbelangrijk zijn, wordt maar weer eens duidelijk door de dodelijke ebola-epidemie. Dat schrijft het blad Scientific American. Artsen, verpleegkundigen en andere medische staf zijn lang niet altijd adequaat beschermd tegen het virus.

Correct gebruik van PBM's door training zijn tot nu toe veel gehoorde zaken bij de Ebola uitbraak. De Spaanse verpleegkundige die het virus opliep, zei tegen de media dat ze misschien met haar handschoenen haar gezicht heeft aangeraakt toen ze haar beschermende masker afzette. Medewerkers van het ziekenhuis in Madrid klagen dat ze onvoldoende training hebben gekregen om met de persoonlijke beschermingsmiddelen te werken.

Ook zou de beschermende kleding niet altijd passen; een arts meldde dat de mouwen voor hem te kort waren. Beschikbaarheid is een ander probleem. Lokale artsen in de getroffen West-Afrikaanse landen hebben vaak niet eens de meest basale bescherming tegen het virus. In een groot aantal werkte het personeel zonder maskers, handschoenen of desinfecterende middelen.

Bron: www.arbo-online.nl

Normen voor PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

Bij het risico van besmetting met biologische agentia is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de manier waarop de persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en gedragen.

Meer informatie

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht. Wilt u meer informatie over de commissie of deelnemen hieraan, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen. E-mail: industrieveiligheid@nen.nl.


Eerder door u bekeken