Ergonomie van groot belang

27-02-2015 Verbetering van de ergonomie in de bouw heeft een hoge prioriteit, zo bleek onlangs uit onderzoek. Een groot deel van de werknemers vindt het werk lichamelijk zwaar, terwijl het belang van duurzame inzetbaarheid groeit. Ook NEN heeft hier oog voor en heeft enkele normen voor een goede ergonomie op het werk.

Lichamelijk zwaar werk kenmerkt zich door hoge krachten op het lichaam door fysiek belastende activiteiten als het tillen en dragen van lasten of het duwen en trekken van materieel. De werkgever heeft een zorgplicht om zijn werknemers te beschermen tegen overmatige tillen.

Grenzen aan tillen

De Arbowet geeft geen grenzen voor het maximaal toelaatbare tilgewicht. De bouwbranche echter vormt daarop een uitzondering (samen met de kinderdagverblijven). Het maximale gewicht dat iemand handmatig mag tillen in de bouw is 25 kilo. Het risico op rugklachten door tillen hangt niet alleen samen met het tilgewicht, maar ook met de tilsituatie. Dan gaat het om de tilhoogte en verticale verplaatsing van de last, de horizontale afstand van de last tot het lichaam en de duur en frequentie van tillen in de tijd.

Wat doet NEN?

Ergonomie is uiteraard breder dan de bouw en speelt ook een rol in NPR-ISO/TR 12295:2014 en. Deze norm biedt houvast als het gaat om handmatige werkzaamheden en het werken in langdurige statische houdingen. Kijk er gerust eens in en doe er uw voordeel mee!

Bron: Arbo-online

Meewerken of informatie

Wilt u meer informatie of deelnemen in de normcommissie Ergonomie? Neemt u dan contact op met Mirjam van der Gugten, consultant NEN Industrie & Veiligheid.

Eerder door u bekeken