Europees programma veiliger werken

03-05-2017 Meer dan honderdduizend Europese werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker doordat zij op het werk zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Om organisaties te helpen het werk veiliger te maken, is het Europese programma Roadmap on Carcinogens opgezet.

Volgens schattingen van het RIVM krijgen jaarlijks ruim 122.000 Europeanen te horen dat ze een vorm van werkgerelateerde kanker hebben. Jaarlijks overlijden er bijna 80.000 werknemers aan de gevolgen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Arbeidshygiënische strategie
Werkgevers moeten allereerst meer preventief te werk gaan om beroepsziekten door kankerverwekkende stoffen te voorkomen. De Roadmap on Carcinogens informeert werkgevers over hoe zij de aanpassingen in grenswaardes door de EU kunnen toepassen. In Nederland ligt de nadruk van het programma op het volgen van de STOP Strategie, een andere naam voor de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet.

Pbm’s laatste redmiddel
Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers. Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen of kankerverwekkende stoffen moeten zij de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent dat eerst bronmaatregelen worden getroffen (wegnemen van de stof en vervangen door een andere), waardoor het risico wordt verwijderd. Pas als allerlaatste maatregel mogen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet.

Aandacht normcommissies
Ook binnen internationale en Europese normcommissies voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor de Brandweer bekijkt men momenteel de relatie tussen werkzaamheden en het optreden van kanker.

Bron: www.rendement.nl

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over Persoonlijke beschermingsmiddelen of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken