Europees project onderzoek en normalisatie dichter bij elkaar brengen

11-03-2013 Op 1 januari 2013 zijn tien Europese normalisatie-instituten gestart met het project ‘Bridging the gap between research and standardization’. Het doel van het project is om de onderzoekswereld en normalisatie dichter bij elkaar te brengen. NEN speelt een actieve rol in het project.

Normalisatie is een waardevol instrument om brede toepassing van onderzoeksresultaten te stimuleren. Normen helpen om een vertaalslag te maken van onderzoeksresultaten naar concrete producten.

Belang betrokkenheid bij normalisatie

Tijdens de ontwikkeling van normen delen onderzoeksinstellingen en industrie kennis. Om de onderzoekswereld te stimuleren om (meer) gebruik te maken van normalisatie heeft de Europese commissie een mandaat verstrekt aan CEN (Europese normalisatie-instituut). Tien Europese normalisatie-instituten, waaronder NEN, werken de komende twee jaar aan het project.

Inhoud project

Het project start met de uitwisseling van kennis en ervaring die Europese normalisatie-instituten hebben bij het betrekken van de onderzoekswereld bij normalisatie. Deze kennis wordt vervolgens gedeeld op een website, die is bedoeld voor zowel onderzoeksinstellingen alsook voor de normalisatie-instituten.

Vervolgens wordt twee trainingen ontwikkeld: de ene training is bedoeld voor onderzoeksinstellingen en de andere voor de medewerkers van normalisatie-instituten. In de tussentijd wordt een onderzoek gedaan naar de link tussen innovatie en normalisatie. De resultaten van het hele project worden eind 2014 gepresenteerd tijdens een Europese slotconferentie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de NEN-projectleider, ir. Mirjam van der Gugten, arbeid@nen.nl of telefoon (015) 2 690 357.

Eerder door u bekeken