Europese conferentie bouwt bruggen tussen innovatie en normalisatie

11-11-2014 De CEN-CENELEC conferentie 'Standards: Your Innovation Bridge' is een groot succes geworden, zo melden de organisatoren. Ook NEN was een van de medeorganisatoren. De meer dan 370 afgevaardigden uit onder andere innovatieprojecten, industrie en zakenleven en (inter)nationale normalisatie-organisaties zijn tevreden huiswaarts gekeerd.

De belangrijkste conclusie van de conferentie, die in samenwerking met de Europese Commissie en de European Free Trade Association (EFTA) gehouden, werd verwoord door Elena Santiago Cid van CEN en CENELEC. Zij liet de afgevaardigden weten dat normalisatie-organisaties als CEN en CENELEC met hun normen de brug kunnen vormen tussen innovatie en de markt. "Wij hebben de ambitie om jullie innovatiebrug te worden."

Want dat was het doel van de conferentie; afgevaardigden uit onderzoek en normalisatie bij elkaar te brengen en hen te laten brainstromen over de relatie tussen hun beider vakgebieden en de mogelijkheden tot samenwerking. En natuurlijk: de voordelen daarvan.

Niet optimaal

Dat normalisatie een effectief en krachtig instrument is om kennis te delen en nieuwe technologie over te dragen, mag als bekend worden verondersteld. Toch worden in veel gevallen de resultaten van onderzoek en innovatie niet optimaal gebruikt, hetzij omdat de onderzoekers niet op de hoogte zijn van het nut van normalisatie, hetzij omdat ze niet weten hoe zij kunnen bijdragen aan relevante normalisatie activiteiten.

Sprekers

Na het openingswoord door CEN Policy vice-voorzitter Scott Steedman, was het de beurt aan de keynote speaker Christian Reinaudo, CEO van Agfa-Gevaert. Hij gebruikte de normen voor röntgenscans om de voordelen van normalisatie te laten zien op het gebied van technologie overdragen en het openen van nieuwe markten. Daarna was er een paneldiscussie en een speech van Clara de la Torre van de Europese Commissie. Zij besteedde aandacht aan het programma Horizon 2020, dat de nadruk legt op het naar de markt brengen van de resultaten van onderzoek en innovatie.

De diepte in

Ook was er een zestal zogenaamde 'breakout sessions', die specifieke onderwerpen nader uitdiepten, zoals de relatie tussen normen en patenten en hoe normen marktintroductie vergemakkelijken. De conferentie bleef daarmee niet aan de oppervlakte, maar bood voor alle deelnemers nuttige informatie.

Heeft u de conferentie gemist?

U kunt de video’s en powerpoint presentaties nu ook online bekijken.

Eerder door u bekeken