Fysiek werk aanpakken in Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

21-08-2018 In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en ervaringen over hun aanpak om verzuim door fysiek werk omlaag te krijgen. Maar liefst 30 procent van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard.

Organisaties die fysiek belastend werk willen aanpakken, mogen meedoen met het Netwerk. Hiervoor wordt het ‘Pay it Forward’-principe ingezet. Dit betekent dat bedrijven kosteloos hun kennis en ervaring delen met collega’s. Er komen diverse thema’s aan bod, zoals: hoe krijg je medewerkers mee in de aanpak en hoe borg je die aanpak? De kennisuitwisseling vindt plaats over sectoren heen, waardoor vaak verrassende nieuwe oplossingen naar voren komen. Ook worden verschillende instrumenten gedeeld en besproken die kunnen helpen bij het uitvoeren van de juiste aanpak.

Het netwerk is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en Buro voor Fysieke Arbeid. Sinds de oprichting in 2014 zijn er ongeveer 650 deelnemers aangesloten vanuit uiteenlopende sectoren. Maar het blijft belangrijk dit netwerk uit te breiden. Het is interessant voor alle bedrijven waar fysieke belasting door zwaar werk een gezondheidsrisico kan vormen. Aanmelden voor het netwerk kan via een mail naar bonny.devries@tno.nl.

Bron: Arboportaal


Normen voor fysieke belasting
Wilt u weten wat nu de stand van zaken is rondom de normen? Dat leest u in het artikel: 'Zo staat het met normen voor fysieke belasting'.


Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen contact op met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken