Gebruikershandleidingen

Gebruikershandleidingen zijn bedoeld om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. Toch leiden ze in de praktijk vaak tot grote ergernis. Ze zijn vaak niet goed leesbaar, onoverzichtelijk, veroorzaken verwarring en worden vaak ook niet goed gelezen.

NEN 5509 Gebruikershandleidingen

Goede handleidingen zorgen voor goed gebruik van het product en dat kan niet alleen een hoop irritatie, maar ook ernstige ongelukken voorkomen. NEN 5509 geeft minimale eisen voor de inhoud, structuur, formulering en presentatie van gebruikershandleidingen.



De aanwijzingen gelden voor handleidingen variërend van huishoudelijke apparatuur tot ingewikkelde systemen.

De huidige NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is uit 2016.

NEN 5509 heeft tot doel om fabrikanten een handvat te bieden bij het opstellen van gebruikershandleidingen voor een product. De norm geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele gebruikers als voor niet-professionele gebruikers.



De norm, training en normcommissie

Gebruikershandleidingen en CE-regelgeving

CE-markering moet op een groot aantal producten worden aangebracht. Voor diverse productgroepen zijn zogenaamde Nieuwe Aanpakrichtlijnen van kracht. Hierin worden essentiële eisen gegeven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan deze producten moeten voldoen

De schrijven van gebruikershandleidingen behoort ook tot het proces om tot een CE-markering te komen. Wilt u meer weten over CE-markering en CE-regelgeving?
Meer lezen »

Eerder door u bekeken