Gebruikershandleidingen

Gebruikershandleidingen zijn bedoeld om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. Toch leiden ze in de praktijk vaak tot grote ergernis. Ze zijn vaak niet goed leesbaar, onoverzichtelijk, veroorzaken verwarring en worden vaak ook niet goed gelezen.

Herziening norm NEN 5509 Gebruikershandleidingen

De Nederlandse norm voor gebruikershandleidingen, NEN 5509, wordt binnenkort herzien: Ontwerp NEN 5509

Goede handleidingen zorgen voor goed gebruik van het product en dat kan niet alleen een hoop irritatie, maar ook ernstige ongelukken voorkomen. NEN 5509 geeft minimale eisen voor de inhoud, structuur, formulering en presentatie van gebruikershandleidingen. De aanwijzingen gelden voor handleidingen variërend van huishoudelijke apparatuur tot ingewikkelde systemen. NEN start binnenkort met de herziening van deze norm.

De huidige NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is uit 1998. Naast het inhoudelijk aanpassen van de norm, zijn er ideeën om de toekomstige NEN 5509 voor te dragen als basis voor een Europese norm.

Reden herziening

In de huidige norm mist een koppeling met de Machinerichtlijn rondom de
risicobeoordeling en het driestapsmodel. Daarnaast zijn geen eisen opgenomen voor documentatie voor bijvoorbeeld kleine machines, veiligheidscomponenten en instructiekaarten. Ook besteedt de norm geen aandacht aan documentatie die is samengesteld uit verschillende documenten voor bijvoorbeeld grote installaties.
Voor wie

NEN 5509 is interessant voor diverse partijen. Bijvoorbeeld fabrikanten, schrijvers van handleidingen, branche- en consumentenorganisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Mirjam van der Gugten, secretaris normcommissie Gebruikershandleidingen, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl.

De norm

  • 1

    NEN 5509:1998 nl

    Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentati...

NEN 5509 training

Eerder door u bekeken