Geef commentaar op PGS 31 voor opslag chemicaliën

10-08-2015 Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een PGS die de opslag en ontwerp voor tankinstallaties voor chemicaliën regelt. Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu klaar voor commentaar. U kunt er tot 16 augustus uw opmerkingen over kwijt.

Al langere tijd is er behoefte aan een richtlijn voor chemicaliën in tankinstallaties. In de loop van de jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om te komen tot een standaard. PGS 31 geeft eenduidigheid voor het ontwerp en opslag van chemicaliën in tankinstallaties.

Doel
Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek wat betreft arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Status
Het concept van PGS 31 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 31 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. U kunt uw reactie uiterlijk tot 16 augustus sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 31-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 31 eind vierde kwartaal van 2015 / begin eerste kwartaal 2016 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over PGS kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail: industrieveiligheid@nen.nl, op rechtstreeks met pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken