‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek naar veiligheid op de werkplek door Manutan. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen worden aangegeven als risicofactor.

Iets meer dan een derde van de respondenten werkt met chemische of gevaarlijke stoffen. Eén op de tien werknemers uit die groep zegt dat deze niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden. Ook slordig werken met gevaarlijke stoffen is een risicofactor op de werkvloer. Zo worden regelmatig vloeistoffen gemorst (30 procent) en niet zorgvuldig genoeg verwijderd. Meer dan de helft heeft geen idee hoe de stof moet worden opgeruimd.


Voor het risico van werken met gevaarlijke stoffen is het volgen van de arbeidshygiënische strategie verplicht. Die bestaat uit maatregelen op vier niveaus:

  1. Bronaanpak: vervangen van de gevaarlijke stof door een veiliger alternatief.
  2. Collectieve maatregelen: blootstelling aan de gevaarlijke stof verminderen door technische aanpassingen zoals een afzuiginstallatie.
  3. Individuele maatregelen: de werkgever kan het werk bijvoorbeeld zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.
  4. Persoonlijke bescherming: de werkgever is verplicht om gratis persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

Bevorderen veilig gedrag werknemers

De maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie volgen als het goed is uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de RI&E.

Bron: Rendement

Trainingen

NEN verzorgt diverse trainingen over PGS 15 en PGS 29 bekijk ze hier alle vier.

Eerder door u bekeken