Gevolgen van verkeerde veiligheidslaarzen

19-12-2019 Een uitzendkracht doorboort met een hogedrukreiniger zijn veiligheidslaarzen en loopt blijvend letsel aan zijn teen op. Wat ging hier allemaal fout?

Een uitzendkracht maakt in de spuitplaats van een bouwbedrijf plaatjes van 15 x 25 centimeter schoon. Hij doet dit met een reinigingsmachine met hogedrukspuit. Daarvoor plaatst hij de plaatjes links en rechts van zich en richt er vervolgens de lans van de reinigingsmachine op.


Hij draagt veiligheidslaarzen, toch doorboort hij met de waterstraal de laarzen en loopt zo blijvend letsel aan zijn teen op.

Fouten
Verschillende zaken lopen hier fout. Zo vertelde de werkgever de uitzendkracht niet dat de reinigingsmachine 400 bar druk had en bleken de veiligheidslaarzen niet goed te passen en bovendien niet bestand tegen de hoge druk. De aanduiding op de schacht van de laarzen was EN-ISO 20345 NL – S3 en A-E-HRO. Hieruit blijkt het volgende:

  • Dit persoonlijk beschermingsmiddel is niet in alle gevallen geschikt voor de te vermijden gevaren zonder zelf een groot gevaar in te houden.
  • Het PBM beantwoordde niet aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats.
  • Het beschermingsmiddel was niet afgestemd op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers.
  • Het PBM was niet aangepast om het geschikt te maken voor de drager.

Alleen boete voor te laat melden
De Inspectie SZW maakt een boeterapport op tegen het bedrijf. Op basis van de genoemde criteria 1 t/m 4 stelt de Inspectie overtreding vast van artikel 8.1, lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook neemt zij de overtreding van artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet in het boeterapport op. Dit omdat het bouwbedrijf het ongeval niet direct aan de inspectie heeft gemeld.

De boeteoplegger is van mening dat overtreding van artikel 8.1 lid 2 onvoldoende is bewezen. Daarvoor krijgt het bedrijf dus geen boete. Voor het te laat melden van het ongeval krijgt het bedrijf een boete opgelegd van 1.350 euro. Het bedrijf betaalt de boete zonder verdere procedure.

Bron: www.arbo-online.nlNEN Keuzeboom voor veiligheidsschoeisel

De keuzeboom voor veiligheids- & werkschoeisel is gebaseerd op de normen
NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Nadat een risicoanalyse aanwijst dat een PBM nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers ondersteunen bij de keuze voor een veiligheids- of werkschoeisel.

Gaat u naar Keuzeboom voor veiligheids- en werkschoeisel »

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname aan een normcomissie kunt u contact opnemen met NEN Industrie&Veiligheid, (015) 2 690 441 of via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken