Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

13-10-2016 Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in.

Enkele belangrijke wijzigingen op een rij:

De eis dat een deskundige een arbeidsovereenkomst moet hebben bij een arbodienst, is geschrapt (artikel 2.10, tweede lid Arbobesluit).

Duiken
Mensen die duikarbeid verrichten, hoeven geen duikcertificaat meer te hebben en een arbeidsgezondheidskundig onderzoek hebben ondergaan (afdeling 5, hoofdstuk 6). Door middel van een longfunctieonderzoek kan worden bekeken of er geen verhoogd gezondheidsrisico is bij het volgen van de duiktraining.

Nalevingsverplichtingen
Ook zelfstandigen en meewerkende werkgevers moeten zich aan de regels houden om gezond en veilig werken te garanderen (artikel 9.5). Het aantal nalevingsverplichtingen is verder uitgebreid. De bepalingen die met dit besluit ook op hen van toepassing zijn, gaan over het opstellen van een werkplan, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het verwijderen van asbest (artikel 4.48 en 4.50) en de keuze van arbeidsmiddelen (artikel 7.3). Bij overtreding kan ook een boete worden opgelegd.

Asbest
Het artikel over asbestinventarisatie in het Arbobesluit (artikel 4.54a) is beter afgestemd op de Europese asbestrichtlijn. Anders dan voor werknemers die asbest saneren, bestond er voor werknemers die asbest inventariseren nog geen deskundigheidsverplichting. De deskundigheid van de inventariseerder kan worden aangetoond via een certificaat deskundig inventariseerder asbest (DIA) van stichting Certificatie Asbest (Ascert).

Bron: www.arboportaal.nl

Eerder door u bekeken