Gezond werk met Nationaal Programma Preventie

03-12-2013 Overheid, bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat mensen gezond kunnen werken, wonen en leren. Ook moet er meer aandacht komen voor gezondheidsbescherming en preventie in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het Nationaal Programma Preventie.

Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ loopt van 2014 tot en met 2016. Het programma moet er voor zorgen dat de kennis en het bewustzijn over gezond en veilig werken verbeteren en dat medewerkers werk en mantelzorg gemakkelijker kunnen combineren.

Kosten

Verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit kosten werkgevers veel geld. De totale kosten van gezondheidsgerelateerde arbeidsuitval (minder productiviteit, verzuim, arbeidsongeschiktheid, zorgkosten) zijn ongeveer 26 miljard euro per jaar. Psychische klachten zijn een steeds grotere oorzaak van uitval door medewerkers. Gezondheid is dus ook van grote economische waarde voor werkgevers.

Maatregelen

Om gezond en veilig werken te stimuleren, kunnen verschillende maatregelen genomen worden. Duurzame inzetbaarheid bevorderen door actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding in organisaties. Zie hiervoor ook tips op de site www.duurzaaminjewerk.nl. Verder kan een actief gezondheidsbeleid in mkb-organisaties gestimuleerd worden met het Actieplan Gezond Bedrijf, dat in 2014 van start zal gaan. Preventie hoger op de agenda van sociale partners zetten kan ook helpen, evenals inzetten op gezonde voeding in bedrijfscatering.

Nationaal Programma Preventie start in 2014

De rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties overleggen nu welke afspraken, acties en doelstellingen moeten worden gerealiseerd binnen het Nationaal Programma Preventie. In februari 2014 organiseren de partijen een startconferentie over ‘Alles is gezondheid’. Zie voor meer informatie en nuttige tips over duurzame inzetbaarheid ook www.duurzaaminjewerk.nl.

Eerder door u bekeken