Goede voorlichting nodig bij gebruik zit-stabureau

15-01-2019 Een zit-stabureau is niet per definitie een oplossing voor de negatieve gevolgen van lang zitten. Bij verkeerd gebruik kan het zelfs klachten veroorzaken. Het te lang achter elkaar één houding staan, zorgt juist voor problemen.

Het zit-stabureau is in hoogte verstelbaar, zodat werknemers zittend en staand werken kunnen afwisselen. De gedachte achter het zit-stabureau is dat het de negatieve gevolgen van zitten tegengaat. Dit gebeurt echter alleen als werknemers goede voorlichting krijgen over het gebruik van het bureau.

Volgens een deskundige van de Arbo Unie is een zit-stabureau vooral goed doordat werknemers zo hun houding afwisselen. Werknemers zouden niet langer dan een uur achter elkaar achter hun bureau moeten staan. Het gaat er vooral om dat ze regelmatig in beweging komen. Af en toe een korte wandeling naar bijvoorbeeld de koffiemachine is ook al goed, een lunchwandeling is ook een prima middel.

Bron: Rendement


Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een toelichting op Europese normen, geeft de NPR een gewenste maatvoering voor de Nederlandse situatie.

Meer over de NPR 1813

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Astrid de Haes, via e-mal: iv@nen.nl

Norm

NPR 1813:2016 nl

Ergonomie - Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires - Toelichting bi...

NPR 1813 geeft aanwijzingen om een inrichting te realiseren van administratieve ruimten  en kantoren. Hierbij maakt de richtlijn gebruik van relevante onderdelen uit geldende Europese normen. In deze praktijkrichtlijn betekent ‘inrichten’: werkruimte...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken