Groot handhavingsproject voor controle REACH-registratiedossiers

19-12-2018 ECHA en de EU-lidstaten hebben het komend jaar een groot handhavingsproject gepland voor het controleren van de REACH-registratiedossiers. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet daaraan mee. Dat liet staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onlangs in een brief weten.

Nu de registratiedeadline voor REACH is verstreken, kan stap voor stap het aantal conformiteitscontroles toenemen, tot alle dossiers zijn gecontroleerd op conformiteit, schrijft Van Veldhoven. De ILT neemt ook deel aan het project en controleert ook enkele praktische aspecten van het registratiedossier, die alleen ter plekke bij het bedrijf vast te stellen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoeveelheden van een stof die zijn geïmporteerd of geproduceerd en het beoogd gebruik ervan.

Acties
Verder heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van de acties over de beleidsaanpak van milieurisico’s en omgevingsveiligheid. Daarbij gaat het over de volgende acties:

• Programma Duurzame Veiligheid 2030
• De aanpak van specifieke categorieën bedrijven zoals achterblijvende bedrijven en
net niet Brzo-bedrijven
• Pilot belevingsthermometer
• Aanpak milieucriminaliteit
• De agendering van Safe by Design op de EU-agenda.


Bron: SDU

Eerder door u bekeken