Grote brand op scheepswerf in Botlekgebied snel onder controle

20-09-2013 Vrijdagochtend 20 september ontstond er brand op een booreiland in de Botlek, die volgens de politie was ontstaan door een gaslek. In de wijde omtrek was zwarte rook te zien. Een medewerker heeft te veel rook ingeademd, twee andere werknemers raakten licht gewond. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt om de brand te blussen. Een traumahelikopter en een politiehelikopter waren opgeroepen, maar hoefden gelukkig niet in actie te komen.

Wist u dat er normen zijn voor crisiscommunicatie?

De NEN commissie Maatschappelijke Veiligheid geeft invulling aan gewenste deregulering op verschillende onderwerpen rondom veiligheid zoals risicomanagement, leveringszekerheid, bedrijfscontinuïteit, crisisbeheersing en CBRN. Door structureel over veiligheidsvraagstukken na te denken, knelpunten aan te pakken en samen afspraken te maken, kunnen risico’s voor bedrijven en burgers worden beheerst.

Goede communicatie

Met behulp van normen waarin samenwerking en afspraken tussen betrokken partijen zijn vastgelegd, kunnen risico’s beter worden beheerst en ongewenste gevolgen worden voorkomen. Maar met een goed managementsysteem en praktische richtlijnen zijn organisaties er nog niet. Ook de sector Openbare orde en veiligheid onderkent dat communicatie uitermate belangrijk is. Communicatie tussen partijen om tot afspraken te kunnen komen, maar ook tijdens incidenten. Crisiscommunicatie is niet iets dat uitsluitend horizontaal georiënteerd is, maar moet gezien worden als een aparte vakzuil naast die van onder meer politie en brandweer. Crisiscommunicatie verdient dan ook een eigen plaats aan de normalisatietafel.

Na het incident

De commissie Maatschappelijke Veiligheid houdt zich niet uitsluitend bezig met het voorkomen en beheersen van calamiteiten waarbij de brandweer en politie moet ingrijpen. Het gaat ook om bijvoorbeeld hoe fraude binnen de eigen organisatie te voorkomen. En hoe houd je de vitale infrastructuur in stand na een natuurramp? En hoe zorg je ervoor dat een bedrijf na een incident snel weer de draad kan oppakken? De ISO-norm voor Business Continuity geeft hiervoor richtlijnen.

Voorbeelden van normen binnen de sector

Eerder door u bekeken