Herziene norm voor kleurmanagement van drukwerk NEN-ISO 12647-1/2 vertaald in het Nederlands

04-03-2016 De belangrijkste delen van de internationale norm voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van drukwerk, NEN-ISO 12647, zijn beschikbaar in het Nederlands. Omdat deze normen door een groot aantal bedrijven, zowel klein als groot, in Nederland en Vlaanderen worden gebruikt, is er behoefte aan een Nederlandse versie.

NEN-ISO 12647 ‘Grafische technologie - Procesbesturing voor de productie van rasterkleurscheidingen, proeven en oplagedrukken’ geeft een minimum-set aan parameters die de visuele en andere eigenschappen van een grafisch product eenduidig beschrijven. De norm is als zodanig van groot belang voor bedrijven in de grafische sector, zoals drukkerijen, drukwerk inkopers, afnemers van drukwerk en leveranciers van druk- en printapparatuur.

Omdat met name de eerste twee delen van NEN-ISO 12647 veel in de Nederlandse markt worden gebruikt, zijn deze twee vertaald. Het eerste deel NEN-ISO 12647-1 beschrijft de parameters, het tweede deel NEN-ISO 12647-2 geeft de waarden voor de parameters voor toepassing bij full colour offset-druk.

De vertaling is opgesteld door experts uit de NEN-normcommissie ‘Grafische technologie’, met ondersteuning van NEN. Bij de vertaling is gelet op een zorgvuldige vertaling van vaktermen uit de Engelse taal naar het Nederlands. Alle acht delen van de norm zijn ook verkrijgbaar in de originele Engelse taal.

Meer informatie

De normen zijn beschikbaar in de NEN Shop. Voor algemene informatie of bestellingen: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ab de Buck, secretaris van de normcommissie ‘Grafische technologie, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken