Herziening NEN 1413 en 1414: experts gezocht

10-05-2016 NEN 1413 en 1414 zijn toe aan een periodieke herziening. De NEN normcommissie grafische symbolen start binnenkort met het uitvoeren van de herziening. Experts zijn uitgenodigd om deel te nemen.

NEN 1413 beschrijft de weergave van veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen en schema’s. De norm is van toepassing op bouwkundige tekeningen en in schema’s.

NEN 1414 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de norm informatie over het maken van veiligheidsplattegronden.

De herzieningen van NEN 1413 en 1414 zullen in ieder geval resulteren in de integratie van de ISO 7010-symbolen. Indien u wilt deelnemen of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Meer informatie

Wilt u meepraten over de herziening van deze normen? Neemt u dan contact op met Robby Veders via iv@nen.nl

Eerder door u bekeken