Herziening NPR 1813 voor kantoormeubilair gepubliceerd voor commentaar

23-02-2016 NEN heeft de herziene versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 voor kantoormeubelen en ergonomische accessoires gepubliceerd voor commentaar. Deze ontwerp praktijkrichtlijn is opgesteld vanuit de wens om de ergonomische uitgangspunten rond de individuele werkplek breder toe te passen zodat er een optimale werksituatie wordt gerealiseerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2016 online commentaar indienen.

Deze richtlijn biedt voor o.a. inkopers, kantoor-en projectinrichters, adviseurs in werkplekinrichting én gebruikers vooral praktische handvatten, opdat werktafels, bureaustoelen en (ergonomische) werkplekaccessoires worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn, namelijk om een optimale bijdrage te leveren aan de veilige en gezonde werkomgeving.

Doel van de revisie is om een praktisch, leesbaar document op te stellen gebaseerd op kantoorinrichting, met een aanvullende toelichting op de Europese normen voor kantoormeubelen NEN-EN 1335-1, NEN-EN 527-1 en NEN-EN 16139. De NPR is een specifieke richtlijn voor de Nederlandse markt.

Revisie

De huidige NPR 1813 heeft een sterke focus op bureaustoelen en is beperkt tot maatvoering. Met de revisie van de richtlijn is de focus verplaatst naar de individuele werkplek. Een matrix vormt het hart van de herziene richtlijn, waarin breder wordt gekeken naar het gebruik van de werkplek, zoals persoonsgebonden versus flexibele werkplek en formeel versus informeel overleg. Er is ruimte voor grotere diversiteit aan zitoplossingen en sluit daarmee aan bij vernieuwende werkconcepten.

In de herziene richtlijn is er tevens aandacht voor ruimte tussen NPR 1813 en NEN-EN 1335-1. Ook is er een bijlage opgenomen over ergonomische accessoires.

Belang

De arbeidsomstandighedenwet legt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving bij de werkgevers. Deze praktijkrichtlijn wijst daarnaast op de rol van de individuele werknemer bij het voorkomen van gezondheidsrisico´s rond het gebruik van de werkplek. Hierbij is het aanleren van de juiste vaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid van belang. Daarom zal tevens worden ingegaan op het belang van voorlichting en instructie.

Op initiatief van de projectgroep 'Revisie NPR 1813', is vroeg in het traject een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, om input te krijgen vanuit andere invalshoeken als ook draagvlak en bekendheid te creëren bij de doelgroepen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2016 commentaar indienen op het ontwerp van NPR 1813 'Ergonomie – Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en ergonomische accessoires – Toelichting op NEN-EN 1335-1, NEN-EN 527-1 en NEN-EN 16139' via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie kan online direct commentaar worden ingediend. Na sluiting van de commentaarperiode behandelt de projectgroep het commentaar op het ontwerp. De commentaarindieners worden vervolgens op de hoogte gesteld of en hoe hun commentaar is verwerkt. Daarna wordt de definitieve richtlijn gepubliceerd.

Meer informatie

Het ontwerp van NPR 1813 is ook te bestellen in de NEN Shop of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail bestel@nen.nl. Voor vragen over de nieuwe NPR 1813: Ying Ying Lau, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoonnummer (015) 2 690 409, e-mail yingying.lau@nen.nl.

Eerder door u bekeken