Herziening norm NEN 5509 Gebruikershandleidingen

27-12-2012 De Nederlandse norm voor gebruikershandleidingen, NEN 5509, wordt binnenkort herzien. Goede handleidingen zorgen voor goed gebruik van het product en dat kan niet alleen een hoop irritatie, maar ook ernstige ongelukken voorkomen.

NEN 5509 geeft minimale eisen voor de inhoud, structuur, formulering en presentatie van gebruikershandleidingen. De aanwijzingen gelden voor handleidingen variërend van huishoudelijke apparatuur tot ingewikkelde systemen. NEN start binnenkort met de herziening van deze norm.

De huidige NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is uit 1998. Naast het inhoudelijk aanpassen van de norm, zijn er ideeën om de toekomstige NEN 5509 voor te dragen als basis voor een Europese norm.

Reden herziening

In de huidige norm mist een koppeling met de Machinerichtlijn rondom de risicobeoordeling en het driestapsmodel. Daarnaast zijn geen eisen opgenomen voor documentatie voor bijvoorbeeld kleine machines, veiligheidscomponenten en instructiekaarten. Ook besteedt de norm geen aandacht aan documentatie die is samengesteld uit verschillende documenten voor bijvoorbeeld grote installaties.


NEN 5509 is interessant voor diverse partijen. Bijvoorbeeld fabrikanten, schrijvers van handleidingen, branche- en consumentenorganisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Mirjam van der Gugten, secretaris normcommissie Gebruikershandleidingen, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl.

Norm

NEN 5509:1998 nl

Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie

Deze norm geeft een minimum aan vereisten voor de informatieve inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen. De aanwijzingen en aanbevelingen gelden voor gebruikershandleidingen die de gebruikers van en de werker...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken