Herziening normen voor gehoorbescherming

31-05-2017 Lawaai is wereldwijd een groot probleem. Vanwege de mogelijk ernstige schade, worden gehoorbeschermingsmiddelen onder de Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddel een categorie III product (voorheen categorie II). Dit heeft gevolgen voor de eisen om de producten op de Europese markt te verhandelen.

NEN-EN 352 beschrijft de veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor diverse vormen van gehoorbescherming, zoals oordoppen, geluidsreducerende gehoorkappen, gehoorkappen bevestigd aan helmen en gehoorkappen met muziekvoorziening.
NEN-EN 13819 beschrijft akoestische en fysische beproevingsmethoden voor gehoorbeschermers. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor "Hearing protectors – Individual fit testing methods".

Trends
De markt voor gehoorbeschermingsmiddelen groeit, omdat ze steeds vaker in de privésfeer worden toegepast. Een andere trend is de toepassing van communicatietechnologieën in gehoorbescherming.

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van deze normen? De normcommissie ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen – Gehoorbescherming’ houdt zich bezig met Europese normontwikkelingen op dit gebied. Voor informatie kunt u contact opnemen met Femke Stoverinck, consultant Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of IV@nen.nl.

Eerder door u bekeken