Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties gepubliceerd

13-02-2020 De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2 zijn herzien. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Beide documenten vervangen eerdere versies uit 2013. Herziening van de praktijkrichtlijnen was nodig, omdat er nieuwe technische ontwikkelingen en producten op de markt zijn gekomen. Daarbij is de Europese regelgeving aangepast. De documenten sluiten nu aan bij de vernieuwde Europese norm EN 378. Ook zijn de eisen ten aanzien van competenties op één lijn gebracht met die in de PGS 13 en is de scope van NPR 7600 uitgebreid met brandbare synthetische koudemiddelen (HFO’s).

In toenemende mate worden koolwaterstoffen en CO2 ingezet als koudemiddelen, vaak als milieuvriendelijk alternatief voor HFK’s (fluorkoolwaterstoffen). Veilige toepassing van deze koudemiddelen is van grote betekenis. NPR 7600 en 7601 geven gebruikers duidelijke handvatten voor het veilig werken met deze koudemiddelen.

NPR 7600

NPR 7600:2020 is gericht op de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen, ongeacht de omvang. De norm heeft betrekking op het primaire koudemiddel houdende systeem, eventueel aanwezige secundaire systemen (gevuld met een circulerende koude- of warmtedrager), inclusief de bijbehorende opstellingsplaats. De NPR is gericht op de veiligheid, dat wil zeggen ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling en is van toepassing op nieuwe koelsystemen en op uitbreidingen en modificaties van bestaande installaties.

NPR 7601

NPR 7601:2020 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide (CO2/R744) met een inhoud vanaf 10 kg. Deze NPR is van toepassing op nieuwe koelinstallaties en op uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jeroen von Morgen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 501, of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Beide NPR’s zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van normcommissie ‘Koelinstallaties en warmtepompen’, werkgroep herziening NPR 7600 en NPR 7601. Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken