ISO norm voor meten van menselijk kapitaal

12-02-2019 Hoe meet je je menselijk kapitaal? Die vraag is een stuk gemakkelijker te beantwoorden met de nieuwe ISO norm 30414, Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting. Personeelskosten bedragen vaak tot wel 70 procent van de totale kosten van een bedrijf.

Een goede HR-strategie kan veel invloed uitoefenen op hoe hoog de personeelskosten zijn en wat de opbrengst is van goed personeel. Er zijn veel strategieën die in verschillende landen worden toegepast, wat een goede internationale benchmark lastig maakt. De nieuwe ISO norm maakt die nu wel mogelijk.

Voor alle bedrijven
ISO 30414, Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting, is van toepassing op alle soorten en maten van bedrijven. De norm bevat richtlijnen die de kern van HR raken zoals bedrijfsstructuur, werving en opbrengst, productiviteit, gezondheid en veiligheid en leiderschap. De norm wil bijdragen aan maximalisatie van de bijdrage van personeel aan structureel succes van een organisatie. Bedrijven kunnen zelf de voor hen geldende aspecten uit de norm halen en ermee meten.

Behalve bedrijven profiteren ook overheden en beleidsmakers omdat zij de slagkracht van bedrijven kunnen vergelijken met die van andere landen.

Bron: ISO

Meer informatie

Lees het hele werkprogramma van ISO/TC 260 ‘Human resource management’.

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven of een bijdrage te leveren aan de ISO-normen die voor Human Resource Management worden ontwikkeld? Neem dan contact op met Stephanie Jansen via iv@nen.nl of 015 – 2690 180.

Eerder door u bekeken