Informatiebijeenkomst herziening NPR 1813

30-01-2014 NEN organiseert op 6 maart een informatiebijeenkomst over de aankomende herziening van NPR 1813 'Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren'. Het doel is belanghebbende partijen te informeren over de mogelijkheid mee te werken aan de herziening van NPR 1813.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst kunnen partijen een afweging maken om zitting te nemen in de projectgroep die de revisie gaat uitvoeren.

Binnen de normcommissie ‘Meubelen voor kantoren’ is naar voren gekomen dat NPR 1813 aangepast moet worden aan de huidige tijdgeest. De afgelopen jaren is er een lijst van wijzigingen bijgehouden die in de revisie meegenomen kan worden. Welke wijzigingen uiteindelijk worden meegenomen wordt besloten in de projectgroep revisie NPR 1813.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 maart, 10.00 – 12.00 uur bij NEN in Delft. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere de aanpak en planning van de revisie toegelicht. Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis, voor deelname aan de projectgroep wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de projectgroep revisie NPR 1813 of voor aanmelding voor de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectgroep revisie NPR 1813, ir. Mirjam van der Gugten, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail arbeid@nen.nl. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot vrijdag 21 februari 2014.

Eerder door u bekeken