Informatiebijeenkomst tekenwerende werkkleding

21-10-2014 Op donderdag 27 november a.s. organiseert NEN samen met de Landelijke Groene Lymewerkgroep een informatiebijeenkomst over tekenwerende werkkleding. Tijdens deze middag worden belanghebbende partijen geïnformeerd over recente onderzoeken en persoonlijke bescherming die de risico's op een tekenbeet verkleinen. Ook wordt bepaald of het nodig is om eisen en/of gebruiksrichtlijnen vast te leggen in een normatief document.

De persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt tijdens het werk moeten aan (Europese) wetgeving voldoen. In een norm kunnen de specifieke eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschreven om aan deze wetgeving te voldoen. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar Lyme en tekenbeten.

Tijdens de gratis bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten besproken, de multidisciplinaire richtlijn Arbeid & Lymeziekte toegelicht en praktijkervaringen gedeeld.
Reden bijeenkomst

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers in bos, natuur, landschap en tuinen. Ook voor andere beroepsgroepen, zoals militairen, vormen zij een risico. In de loop der jaren is er, voornamelijk vanuit Defensie, veel geschreven over de ervaring met tekenwerende kleding, permetrine en DEET.

Uit eerder onderzoek naar het vóórkomen van teken en tekenbeten in de sector bleek dat er behoefte was aan nader onderzoek naar de effectiviteit van beschermende werkkleding. Wanneer iemand de ziekte van Lyme tijdens het werk oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten zo veel mogelijk te voorkomen en bij een tekenbeet en de ziekte van Lyme de juiste actie te ondernemen.

Informatiebijeenkomst

De kosteloze informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 november van 13.30 – 17.00 uur bij NEN in Delft. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst kunnen partijen een afweging maken om actief deel te nemen aan een vervolgproject. Voor deelname aan een vervolgproject kan een financiële bijdrage worden gevraagd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: (Stephanie Jansen), Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken