Informatiebijeenkomst toepassing van brandbare koude middelen en CO2

11-03-2019 De nationale praktijkrichtlijnen voor toepassing van brandbare koude middelen en CO2, NPR 7600 en NPR 7601, zijn vernieuwd. De ontwerpversies van beide documenten liggen open voor commentaar. Op donderdag 28 maart worden beide documenten toegelicht in een voorlichtingsbijeenkomst bij AERES TECH in Ede.

In toenemende mate worden koolwaterstoffen en CO2 ingezet in de koeltechniek, als milieuvriendelijk alternatief voor HFK’s (halogeenfluorkoolwaterstoffen). Veilige toepassing van deze koudemiddelen is van grote betekenis. De twee Nederlandse Praktijk Richtlijnen geven gebruikers een duidelijk handvat voor het veilig werken met deze koudemiddelen en worden breed toegepast.

Aanpassingen

Beide praktijkrichtlijnen (uit 2013) zijn nu aangepast op nieuwe ontwikkelingen in techniek en wet- en regelgeving. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De richtlijnen sluiten aan op de vernieuwde norm EN 378, een toonaangevende Europese norm voor koelinstallaties;
  • De eisen voor competenties en certificering zijn op één lijn gebracht met richtlijnen voor andere koudemiddelen;
  • De reikwijdte van NPR 7600 is uitgebreid met brandbare synthetische koudemiddelen, zoals de HFO’s.

In de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 28 maart krijgt u uit de eerste hand informatie over beide documenten. De bijeenkomst (12.00 - 16.00 uur) vindt plaats bij AERES Tech in Ede en wordt geleid door Mart Peeman, voorzitter NVKL (Nederlandse vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling).

Aanmelden voorlichtingsbijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 28 maart in Ede via NEN Evenementen.

Indienen commentaar

U kunt de documenten inzien en van commentaar voorzien via normontwerpen.nen.nl: NEN 7600 en NEN 7601. De openbare commentaarronde loopt tot 1 juni 2019.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ab de Buck, consultant, telefoon 015 2 690 269 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Koelinstallaties en warmtepompen’ houdt zich bezig met ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in deze installaties. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken