Informatiebijeenkomst voor vingerbeschermingsprofielen voor deuren

10-04-2015 NEN inventariseert, tijdens een bijeenkomst op 4 juni aanstaande, of er draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse norm (NEN) voor vingerbeschermingsprofielen voor deuren voor professioneel gebruik. Doel van deze – nog te ontwikkelen – norm is onderscheid te kunnen maken tussen producten die alleen geschikt zijn voor thuisgebruik en producten die geschikt zijn voor gebruik in een professionele omgeving, waar door intensiever gebruik, veelal zwaardere eisen noodzakelijk zijn om de veiligheid te kunnen garanderen.

Voor thuisgebruik is er al een Europees normontwerp (prEN 16654) ‘Child protective products – consumer fitted finger protection devices for doors – Safety requirements and test methods’. De Nederlandse norm wordt hier een aanvulling op.

Voor wie

Belanghebbenden, zoals fabrikanten en leveranciers van deurstrips, maar ook directe gebruikers zoals medewerkers ‘Facilitaire zaken’ en ‘Infrastructuur’ in het onderwijs, zorginstelling of ziekenhuis zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden en hun mening te delen. Inschrijving is mogelijk tot 22 mei aanstaande. Bij voldoende draagvlak start de ontwikkeling van de norm eind juni 2015.

Programma

De informatiemiddag wordt georganiseerd bij NEN in Delft en start om 13:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst:

  • worden deelnemers geïnformeerd over de voorgestelde scope van de NEN en de projectaanpak;
  • is er de mogelijkheid om feedback te geven op de scope en aanpak, zodat deze indien nodig aangepast kan worden;
  • wordt er geïnventariseerd welke deelnemers betrokken willen worden bij de ontwikkeling van de NEN.

Deelname aan de informatiemiddag is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NEN-traject met zich mee.

Aanmelding en meer informatie

Bekijk de evenementenpagina voor het programma en aanmelding.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail Juliane.Eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken