Inrichting beeldschermwerkplek is belangrijk

10-01-2020 Steeds vaker zitten mensen op hun werk achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting bij beeldschermwerk van groot belang.

Werken met een computer of laptop brengt risico’s met zich mee op diverse aandoeningen. Te lang in ongunstige houdingen of met slechte apparatuur werken maakt de kans groot op klachten van nek, schouders, armen en rug.

Voorwaarden
We werken niet meer alleen aan een desktop, maar ook op de tablet, de laptop en de mobiele telefoon. Daarnaast is ons werk ook steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. Bij (zeer) frequent beeldschermwerk blijft een ergonomisch verantwoorde beeldschermplek toch van groot belang. Voor die beeldschermplek geldt een aantal voorschriften:

  • Geen verblinding door en hinderlijke reflecties op het beeldscherm of op apparaten door kunstmatige lichtbronnen, raam- en andere openingen, wanden en apparaten.
  • De ramen zijn uitgerust met passende zonwering die de intensiteit van het licht op de beeldschermwerkplek vermindert.
  • De verlichting van de werkruimte of de beeldschermwerkplek is voldoende. Daarbij is er een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving.
  • Het geluid dat de apparatuur voortbrengt verstoort niet de aandacht en het gesproken woord.
  • De apparatuur brengt geen voor werknemers hinderlijke warmte voort.
  • De vochtigheidsgraad op de beeldschermwerkplek is steeds voldoende.
  • Andere zaken die belangrijk zijn, zijn onder meer regelmatig bewegen en instellingen van de werktafel en het bureau.

Instrument
TNO heeft een beoordelingsinstrument voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk. Verder is er nog de Werkplekchecker.

Psychische belasting
Beeldschermwerk is niet alleen lichamelijk belastend, het zorgt ook voor mentale belasting.

RI&E
In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever specifiek aandacht besteden aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en de fysieke en psychische belasting door beeldschermwerk. Deze verplichting komt voort uit artikel 5.9 van het Arbobesluit (zie het kader).

Bron: Arbo Online


Normen voor beeldschermwerk

Er zijn diverse ergonomienormen voor beeldschermwerk, afgestemd op de beeldschermen die tegenwoordig worden gebruikt en het werken met displays. De NEN-ISO 9241-reeks gaat over de weergave en leesbaarheid van displays. De NEN-EN 894-reeks gaat over de veiligheid van machines en het ontwerp van de displays en controlepanelen op deze machines. Bijvoorbeeld:

Eerder door u bekeken