Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Op basis van eerdere inspecties heeft de Inspectie vooral aandacht voor het VIB bij bedrijven in de gevelreiniging, auto- en vrachtwagenreiniging, vloercoatingbedrijven, betonrenovatie en schilders.

Informatiebron
Een VIB is een informatiebron voor beschermingsmaatregelen door werkgevers zodat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen zijn. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren. Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl.

Kwaliteit
Volgens de Inspectie SZW blijkt uit inspecties dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed is. Vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering – volgens CLP (Classification, Labelling en Packaging)), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming nodig zijn.


Bron: www.arbozone.nlNieuwe trainingen PGS

Eerder door u bekeken