Inspectie SZW controleert ook thuiswerkplek

21-03-2019 De Inspectie SZW controleert bedrijven op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarvoor moeten inspecteurs toegang hebben tot het pand, de werkplek en alle andere plaatsen die de inspecteur wil onderzoeken.

Dat kan ook de thuiswerkplek zijn.

Op grond van de Arbowet mag de inspecteur de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Aan de andere kant is een woning ook privéruimte.


Daarom geldt een aantal regels:

  • De inspecteur moet altijd eerst toestemming vragen.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • De inspecteur mag niet alleen komen. Er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.
  • Verplichtingen van inspecteur liggen vast in gedragscode.

Bron: Rendement.nl


Meer informatie

In de Praktijkrichtlijn NPR 1813 vindt u meer over de inrichting van werkplekken.
Voor informatie over NPR 1813 of over het normalisatieproces: NEN Industrie & veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of per e-mail iv@nen.nl.

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Norm

NPR 1813:2016 nl

Ergonomie - Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires - Toelichting bi...

NPR 1813 geeft aanwijzingen om een inrichting te realiseren van administratieve ruimten  en kantoren. Hierbij maakt de richtlijn gebruik van relevante onderdelen uit geldende Europese normen. In deze praktijkrichtlijn betekent ‘inrichten’: werkruimte...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken