Inspectie SZW en Raad voor Accreditatie informeren elkaar

02-08-2013 De Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie hebben een nieuw informatieprotocol. Beide partijen gaan elkaar informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen situaties worden aangetroffen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor werknemers of andere betrokkenen.

Ook bij aanwijzingen van fraude, intimidatie of omkoping zullen beiden elkaar daarvan op de hoogte stellen.

Zowel de Inspectie SZW als de RvA hebben taken in relatie tot de certificatie- en keuringsinstellingen (cki's). Zo beoordeelt de RvA kandidaat cki's en voert zij jaarlijkse controles uit. De Inspectie houdt weer toezicht op de door het ministerie van SZW aangewezen cki's. Er ligt al een overeenkomst tussen de RvA en het ministerie van SZW over samenwerking. Deze overeenkomst is dus nu uitgebreid met een informatieprotocol dat de samenwerking verder moet verbeteren.

Actie

Als risicovolle situaties zich in de praktijk voordoen, is directe actie van de RvA of van de Inspectie nodig. In het protocol staat helder omschreven wat die 'ernstige situatie' kan inhouden. Mocht één van de partijen zo'n situatie herkennen, dan zullen ze elkaar zo spoedig mogelijk informeren, zodat er actie kan worden ondernomen.

Bron: Protocol Raad voor Accreditatie

Eerder door u bekeken