Inspectie waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters

03-05-2017 Gasmaskers met filterblikjes uit het voormalig Oostblok kunnen asbestvezels bevatten. Asbestvezels vormen bij inademing een risico voor de gezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt om de filterblikjes, waarin de asbest kan zitten, niet te openen en zeker niet met de maskers te gebruiken.

Bedrijven die dergelijke gasmaskers en filters bezitten, moeten die veilig verpakken en naar een erkende stortplaats brengen. De ILT zal bedrijven die deze maskers met asbestfilters verkopen erop wijzen dat dit verboden is. Indien nodig, wordt een dwangsom opgelegd.

De inspectie onderzoekt nog of filterbussen die geleverd worden bij gasmaskers uit andere landen dan uit het voormalig Oostblok asbest bevatten. Ook onderzoekt zij of er asbesthoudende gasmaskers in de handel zijn. De ILT bekijkt verder of de kisten waarin ze worden vervoerd mogelijk besmet zijn. Die worden na het transport soms als meubelstuk gebruikt.

Bron: www.arbozone.nl en www.ilent.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over PBM of deelname aan een normcomissie PBM, kunt u contact opnemen met mw Stephanie Jansen, (015) 2 690 441 of via industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken