Internationale norm aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen

21-07-2020 ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als concept gepubliceerd. De norm is een leidraad voor een structurele aanpak van werkdruk en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en is een aanvulling op ISO 45001 ‘Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk’. Leden van de Nederlandse normcommissie kunnen tot eind oktober input geven op het concept.

Elke organisatie kent risico’s in relatie tot werkdruk en ongewenste omgangsvormen. De ‘gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting’ zoals de Arbowet het definieert, zijn groot voor zowel werknemer als werkgever. Het verzuim door psychische aandoeningen stijgt de laatste jaren en staat in de top 3 van redenen voor verzuim. Berekend is dat alleen al door seksuele intimidatie het aantal extra verzuimdagen per casus toeneemt met 17,2 dagen per jaar. Het niet, of onvolledig aanpakken van deze risico’s kan leiden tot aanzienlijke imagoschade voor organisaties.

Aanpak
De aanpak van de risico’s verschilt sterk per organisatie. Vaak ontbreekt een proactieve en gestructureerde aanpak en hobbelt een organisatie van incident naar incident. ISO 45003 helpt bedrijven en instellingen hier verandering in aan te brengen. De norm biedt, in samenhang met ISO 45001, een handvat voor een systematische aanpak van psychosociale risico’s.

Nederlandse normcommissie

Vanuit de Nederlandse normcommissie – ISO 45001 OHS-managementsysteem - is een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van het nu uitgebrachte concept voor ISO 45003. Commissieleden kunnen tot eind oktober de gepubliceerde conceptversie inzien en suggesties ter verbetering aanleveren. Ook na deze periode zal de commissie fungeren als platform voor kennisdeling, het delen van best practices en het uitwisselen van informatie met betrekking tot de implementatie van de norm.

Meer Informatie?

Wilt u ook weten wat er in de conceptversie van ISO 45003 staat, zodat u er straks als één van de eerste organisaties mee aan de slag kan? Wilt u actief een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze norm? Of heeft u interesse in deelname aan het webinar? Neem dan voor meer informatie contact op met Laurens Geense, consultant voor ISO 45003, 015 2 690 180 of laurens.geense@nen.nl. Voor deelname aan de normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd..

Eerder door u bekeken