Interpretatie trede 5 Veiligheidsladder vastgesteld

12-02-2019 Na een korte onderbreking kunnen certificatietrajecten op trede 5 van de Veiligheidsladder weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder.

Certificatietrajecten op trede 5 kunnen dus weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. In de tussenliggende periode zullen de certificerende instellingen, auditoren en organisaties zich voorbereiden op basis van het gepubliceerde interpretatiedocument.

Ervaren auditoren dienen zich apart te laten kwalificeren voor het uitvoeren van audits op trede 4 en 5. Hiervoor worden door NEN intervisie sessies over trede 5 georganiseerd.

Tijdens deze sessies gaan de (ervaren) auditoren samen met een vertegenwoordiging van de CvD aan de slag met de inhoud van het interpretatiedocument en wisselen zij ideeën en ervaringen uit om hun beeld van trede 5 organisaties optimaal op elkaar af te stemmen. De uitkomsten van deze sessies worden door NEN vastgelegd en gepubliceerd en vormen de basis voor de toekomstige Masterclass trede 4/5.


Meer Veiligheidsladdernieuws

  1. Veiligheidsladder als minimumeis voor ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’
    Per 1 juli 2019 zal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis worden opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. Met de introductie van de Veiligheidsladder heeft ProRail het veiligheidsbewustzijn op het spoor een stap verder gebracht. Een groot aantal bedrijven heeft zich inmiddels al laten certificeren.
  2. Het tweede bouwbedrijf in Duitsland haalt trede 3 Veiligheidsladder
    Onlangs is Gebr. Neumann GmbH & Co. KG Bauunternehmung als tweede bouwbedrijf in Duitsland gecertificeerd tegen trede 3 van de Veiligheidsladder.
  3. Veiligheidsladder audits kleinere organisaties gewijzigd
    Het uitgangspunt is dat elk bedrijf moet kunnen deelnemen aan de Veiligheidsladder. Voor kleinere bedrijven zijn de certificeringslasten voor de Veiligheidsladder hoog in relatie tot het totale kostenniveau van de organisatie. Om de Veiligheidsladder toepasbaar te maken voor alle organisaties is er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen.


Meer informatie

Neemt u voor inhoudelijke vragen over de Veiligheidsladder gerust contact op met NEN via de mail info@veiligheidsladder.org of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via +31 (0)15 2 690 180.

Bron: Veiligheidsladder

Webtool Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Veiligheidsladder is de Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen.


Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de Veiligheidsladder kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon 015 2 690 180 of via e-mail info@veiligheidsladder.org.

Voor meer informatie over de trainingen en de Webtool kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice via telefoon 015 2690 391 of via e-mail klantenservice@nen.nl.

Eerder door u bekeken