Is gehoorbescherming thuis ook hard nodig?

18-07-2014 Maken de wekker, de telefoon, de föhn, de stofzuiger en de blender waarmee je die gezonde smoothies maakt, allemaal zoveel herrie dat we ons daartegen moeten beschermen? In een publicatie pleit de Amerikaanse audioloog Theresa Y. Schulz ervoor, dat daar waar werknemers op het werk persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, deze ook mee naar huis nemen.

Werknemers moeten niet alleen op het werk, maar ook thuis worden beschermd tegen gehoorschade. Wie zijn werknemers gehoorbescherming geeft, moet het aanmoedigen dat deze mee naar huis wordt genomen.

Dat stelt de Amerikaanse audioloog Theresa Y. Schulz in het vakblad Occupational Health & Safety.

De wekker, de telefoon, de föhn, de stofzuiger en de blender waarmee je die gezonde smoothies maakt, allemaal gaan ze gepaard met een flinke hoeveelheid decibellen. En daar waar werknemers op het werk volgens de wet moeten worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van lawaai, nemen ze de herrie thuis voor vanzelfsprekend aan.

Werknemers die besluiten de gehoorbescherming mee naar huis te nemen, moeten niet het gevoel hebben dat ze stelen van de baas, stelt Schulz, maar moeten daartoe juist worden gestimuleerd. Ook gehoorschade die buiten de werkplek wordt opgelopen, kan door verzuim of verminderde inzetbaarheid een grote kostenpost worden voor de werkgever. Het management moet het gebruik van de gehoorbescherming in de vrije tijd daarom actief promoten, aldus Schulz.

Inspectie SZW

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat werknemers in Nederland laks omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. De uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS onderstreept dat.

Bijna een kwart van de ondervraagde werknemers werkt soms of zelfs regelmatig in herrie. Van de ondervraagden zegt 40 procent geen bescherming te gebruiken wanneer zij in herrie moeten werken. 18 procent gebruikt soms oordopjes of oorkappen. Een derde van de werknemers vindt het belangrijker om collega’s, klanten of machines goed te kunnen horen, dan om het eigen gehoor te beschermen tegen lawaai.

31 procent vindt gehoorbescherming ondanks de herrie niet nodig en bijna 8 procent gebruikt het niet om de simpele reden dat zij gehoorbescherming irritant vinden. Ruim 15 procent van de respondenten gebruikt geen gehoorbescherming omdat de werkgever dit niet aanbiedt.

Bron: Arbo-online

Gebruik PBM's

De werkgever is er in eerste instantie voor verantwoordelijk dat de juiste PBM’s worden gebruikt tijdens de werkzaamheden. De fabrikant is ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie over het gebruik van een PBM bij de werkgever/gebruiker terecht komt. Dit wordt onder andere gedaan door het meeleveren van gebruiksaanwijzingen.

Meer informatie op www.nen.nl/pbm

Eerder door u bekeken